W dniu 26 kwietnia 2017 r. Samorząd Uczniowski ZNSS „Krok za krokiem” w Zamościu uczestniczył w spotkaniu Młodzieżowej Rady Miasta z udziałem przedstawicieli dzieci i młodzieży, organizacji pozarządowych oraz wojewody lubelskiego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Nasi przedstawiciele zostali powitani bardzo serdecznie i z uwagą wysłuchano naszych wniosków i postulatów.
Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i skonsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektu ustawy o Radzie Młodzieżowej Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt ustawy dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

{gallery}ZNSS_mlodziezowa_rada_miasta_2017{/gallery}