Witam,

Sejm: rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych


Przyszły rok będzie Rokiem Osób Niepełnosprawnych – zdecydowali posłowie. Sejm poprzez tę uchwałę apeluje o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych i głównych nurtów życia w naszym kraju.

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych głosowało 443 posłów, żaden nie był przeciwko, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Sejm, ogłaszając rok 2013 Rokiem Osób Niepełnosprawnych, apeluje do wszystkich obywateli oraz instytucji publicznych o podejmowanie różnorodnych inicjatyw służących realizacji ducha i litery Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, a w szczególności o tworzenie warunków równego dostępu osób niepełnosprawnych do dóbr publicznych oraz promowanie postaw aktywizujących i włączających te osoby w główne nurty życia naszego kraju.

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym, również do pracy, na zasadzie równości z innymi osobami.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/146489

Treść uchwały na: http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/674145B6DDB4D650C1257AB4004F3B32/%24File/869.pdf

Mając nadzieję na kontynuowanie współpracy dla Dobra Wspólnego

serdecznie pozdrawiam

Maria Król