KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM W GRUPIE 4-7LATKÓW

 

                

Data- wtorek 06.05.2010

               Sesja- Sesja ruchowa na boksach

Temat zajęć: Robimy pranie

Temat dnia: Wielkie pranie

Temat tygodnia: Dbam o czystość

Cele ruchowe:

 • doskonalenie prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia, stania, leżenia
 • doskonalenie umiejętności aktywności w powyższych pozycjach
 • doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca
 • doskonalenie funkcjonalnego chwytu (możliwość fiksacji w każdej pozycji)
 • doskonalenie umiejętności kontroli ruchów głowy
 • doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi w siedzeniu, staniu

 

Cele dydaktyczne:

 

 • doskonalenie umiejętności słuchania krótkiego tekstu i udzielania ustnych odpowiedzi (Jakub), wskazywanie odpowiedzi na piktogramie (Martyna, Kacper J, Kacper S)
 • doskonalenie umiejętności poprawnego wskazywania przedmiotów potrzebnych do prania ( woda, miska, proszek do prania) z wykorzystaniem Go Talk’a(Kacper S, Kacper J, Martyna) wybieranie z dwóch piktogramów (Jakub)
 • kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony

Cele wychowawcze:

 • kształtowanie nawyku dbania o czystość osobistą i ład w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej
 • rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych (dzień dobry, dziękuję)

 

 

Cele rewalidacyjne:

 • kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania, powtarzania słów za prowadzącym, i komunikowania się za pomocą piktogramów PCS (Michał, Kuba, Krzysztof, Katarzyna) lub urządzeń mówiących Go Talk ( Kasper J. Martyna, Kacper S)

 

Metody:

 • słowna,
 • poglądowa,
 • praktycznego działania

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Peto
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy PCS, Go Talk, tablica tematyczna, gesty Makatonu)

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne: piktogramy PCS, tablica tematyczna, Go Talk, drążki, boksy, drabinki, płyta CD,ksiązka, chusta, , maty, proszek do prania, woda, miski, sznurek, spinacze) 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu
 • utrzymuje poprawną pozycję siedzącą
 • utrzymuje poprawną pozycję stojącą
 • wie co jest potrzebne do prania ręcznego
 • wie co robimy z brudnymi ścierkami   

                    

                   PRZEBIEG ZAJĘĆ

Sesja na boksach

 

Temat zajęć: Wielkie pranie

 

 1. Korekcja postawy: dzieci siedzą na boksach (przy drabinie-Kacper J, Kacper S, Martyna, Jakub )

 

 1. Powitanie, zaznaczenie prawej reki

 

 1. Korekcja postawy  ♫ „Siedzę prosto, stopy płasko”

 

 1. Przydzielenie zadań

 

 1. Wprowadzenie do tematu- wysłuchanie i rozmowa na temat wiersza pt. „Wielkie porządki”

 

 1. Ćwiczenia głowy ♫ „Przedszkolaki popatrzymy”

 

 1. Ćwiczenia  oddechowe: wąchanie, dmuchanie  (piana)

 

 1. Korekcja postawy

 

 1. Ćwiczenia z drążkiem
  1. unoszenie drążka do góry ♫ „ Unosimy drążki w górę”
  2. zakładanie drążka za głowę ♫ „Unoszę, unoszę”
  3. przyciąganie drążka do brody
  4. opuszczanie drążka na podłogę-♫ „Do góry, do góry”

 

 1. Ćwiczenia równoważne w siedzeniu ♫ „Raz na prawo, raz   na lewo”

 

 1. Tupanie w siedzeniu (zaznaczenie prawej/lewej nogi) ♫ „Tu prawą mam nogę”

 

 1. Unoszenie pupy ♫„ „O jak przyjemnie”

 

 1. Wstawanie przy drabinie (Kacper J, Krzysztof, Michał) ♫ „Stoję prosto, siedzę prosto”

 

 1. Zdejmowanie spinaczy z drabiny

 

 1. Zejście z boksu (Martyna, Kacper S, Kuba)

 

 1. Przejście przy drabinie (Krzysiek, Michał, Kacper J), pełzanie (Martyna Kuba, Kacper S) ♫ „Pucu, pucu”

 

 1. Rozdanie ścierek oraz rzeczy potrzebnych do prania

                        

 1. Pranie ,płukanie ścierek
 2. Przygotowanie sznurka i rozwieszenie ścierek
 3. Podsumowanie zajęć
 4. Przejście na materac