KONSPEKT ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM W GRUPIE „Krasnale”

 

Data- 27.04.2010

               Sesja- zajęcia pedagogiczne

Temat zajęć: Robimy napój mleczny.

Temat dnia: Mleko jest zdrowe.

Temat tygodnia: Odżywiam się zdrowo.

 

Cele dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności słuchania krótkiego tekstu i udzielania ustnych odpowiedzi (Jakub), wskazywanie odpowiedzi na piktogramie (Kacper S., Kacper J., Martyna),
 • doskonalenie umiejętności czytania uczestniczącego z wykorzystaniem Big Macka,
 • kształtowanie umiejętności działania według ustalonego planu – przepis z użyciem piktogramów PCS,
 • doskonalenie rozróżniania i nazywania kolorów: biały, czerwony (Martyna, Kacper S., Kacper J.).

 

Cele wychowawcze:

 • kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania,
 • kształtowanie nawyków higienicznych: mycie rąk, mycie owoców,
 • rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,
 • kształtowanie umiejętności czekania na swoją kolej,
 • kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych (dziękuję, dzień dobry, smacznego),

 

Cele rewalidacyjne:

 • kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym (Martyna, Jakub), komunikowania się za pomocą tablicy tematycznej z piktogramami PCS oraz urządzeń do komunikacji alternatywnej,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała,

 

Cele ruchowe:

Doskonalenie:

 • prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia na materacu i przy stole, stania przy stole,
 • poczucia schematu własnego ciała,
 • orientacji przestrzennej,
 • umiejętności zmiany pozycji i miejsca

 

Metody:

 • słowna,
 • poglądowa,
 • praktycznego działania

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Petö
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy PCS, gesty Makatonu, urządzenia komunikacji alternatywnej- Go talk, Base Trainer, Partner Two, Big Mack, Switch)

 

 

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

 

Środki dydaktyczne: tekst wiersza „Mleczko”, tekst opowiadania o „Chorym krasnoludku”, drążki, podstawki, woreczki, woda, fartuchy, pacynka krasnoludka, czepki, mleko, jogurt, mikser, lusterko, cukier, owoce, kubeczki, Go Talk, Base Trainer, Partner Two, Big Mack, pojedyncze piktogramy, książka z piktogramami, płyta cd, Switch.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • słucha i udziela odpowiedzi na temat danego tekstu,
 • przyciska Big Macka w odpowiednim momencie,
 • wie, że mleko i owoce są zdrowe
 • wspólnie z innymi dziećmi przygotowuje napój mleczny
 • rozróżnia i nazywa kolory – biały, czerwony
 • koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu,
 • utrzymuje pozycję siedzącą,
 • potrafi czekać na swoją kolej,
 • używa zwrotów grzecznościowych (dziękuję, dzień dobry, smacznego).

 

 

27.04.2010

                    

                   PRZEBIEG ZAJĘĆ

                   Zajęcia pedagogiczne

 

Temat zajęć: Robimy napój mleczny.

 

                   Zajęcia na materacach

                    

 1. 1.      Korekcja postawy: piosenka „Siedzę prosto, siedzę prosto …”

 

 1. Powitanie

 

 1. Przydzielenie zadań.

 

 1. Przypomnienie o czym rozmawiamy w tym tygodniu.

 

 1. 5.      Wprowadzenie do tematu: czytanie z użyciem Big Mack i rozmowa na temat wiersza  pt. „Mleczko”.

 

 1. Ćwiczenia oddechowe.

 

 1. Przejście dowolne do stołów (pios. „Witaminki”)

 

                   Zajęcia przy stole

 

 1. 8.      Korekcja postawy „Siedzę prosto, stopy płasko…”

 

 1. Zabawa logopedyczna – „Chory krasnoludek

 

 1. Szkoła rąk:

–          zabawy z drążkiem

–          zabawa z podstawką i woreczkiem

 

 1. Przygotowanie napoju mlecznego:

–          zakładanie fartuchów i czepków, mycie rąk

–          mycie owoców, nalewanie jogurtu, sypanie cukru

–          wspólne miksowanie

 

 1. Wypicie napoju mlecznego.

 

 1. Podsumowanie zajęć.

 

 1. 14.  Śpiewanie piosenki „Brawo, brawo….”