Scenariusz zajęć

 

Grupa przedszkolna

Prowadzący: Joanna Cebula

Data – 12-05-2010 r.

Sesja: Zajęcia pedagogiczno – ruchowe

Temat zajęć: Przygotowanie do przejścia na wiosenną łąkę oraz zorganizowanie pikniku.

Temat dnia: Wiosenny piknik.

Temat tygodnia: Tęczowa łąka

 

 

Zajęcia pedagogiczno – ruchowe

(na boksach / na zewnątrz)

 

Cele dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania napisu swojego imienia.
 • Kształtowanie umiejętności przeliczania do 7 i wsłuchiwania się w brzmienie liczebników.
 • Rozwijanie myślenia poprzez planowanie pikniku (mapa myśli).
 • Zapoznanie dzieci z rzeczami potrzebnymi do zorganizowania pikniku (koc, koszyk na jedzenie, kanapki, picie, słodycze, ciasto)
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania kierunków: na prawo, na lewo, do góry, na dół.
 • Utrwalenie nazw poznanych mieszkańców łąki (motyl, żaba, biedronka, ślimak, pszczoła)

 

 

Cele ruchowe:

 • Doskonalenie umiejętności utrzymania prawidłowej pozycji podczas siedzenia na boksie i stania.
 • Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca.
 • Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas  siedzenia , stania i chodzenia.
 • Doskonalenie umiejętności utrzymania głowy w linii pośrodkowej.
 • Doskonalenie umiejętności kontroli utrzymania i ruchów głowy w w/w pozycjach.
 • Doskonalenie umiejętności wykonywania czynności jedną ręką, przy fiksacji drugą.
 • Doskonalenie umiejętności chwytania i wykorzystania go w sposób celowy.
 • Doskonalenie umiejętności chodzenia samodzielnego, przy drabinie oraz

 po schodach.

 • Doskonalenie umiejętności przemieszczania się poprzez czworakowanie i obracanie.
 • Kształtowanie umiejętności symetrycznej pracy rąk podczas siedzenia.
 • Nauka naprzemiennego unoszenia kończyn dolnych podczas stania i siedzenia.
 • Nauka zmiany położenia środka ciężkości ciała.
 • Nauka przenoszenia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą (nauka zmiany położenia środka ciężkości).
 • Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas naprzemiennego zakładania nóg na podnóżek, brzeg boksu i szczebel drabiny.

 

Cele rewalidacyjne:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • Doskonalenie umiejętności koncentrowania się na wykonywanej czynności.
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu – wydłużanie fazy wydechu.
 • Kształtowanie umiejętności orientacji w schemacie ciała.
 • Doskonalenie umiejętności  orientacji w przestrzeni.
 • Zachęcanie do głośnego i wyraźnego wypowiadania  słów i powtarzania za prowadzącym. 
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji pozawerbalnej i posługiwanie się książką do komunikacji oraz urządzeniem mówiącym „Go Talk”.

 

Cele wychowawcze:

 • Rozwijanie umiejętności zgodnej pracy w grupie.
 • Doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych.
 • Zachęcanie do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.
 • Zachęcanie do  wypoczywania na świeżym powietrzu.

 

Metody:

 • słowna
 • poglądowa
 • praktycznego działania

 

Metody rewalidacyjne:

 • System Nauczania Kierowanego
 • metody komunikacji pozawerbalnej (symbole PCS, urządzenie mówiące „Go Talk”)

 

Formy:

 • indywidualna
 • zbiorowa

 

 

Środki dydaktyczne:

 Boksy, drabiny,  podnóżki, mata,  drążki,  napisy imion, mlecz do dmuchania, zwierzątka, strzałki, tablica z kartonu, ubrania dzieci, staw z papieru, żaby pluszowe, bocian, biedronki, koc, koszyk na jedzenie, kanapki, picie, słodycze, ciasto, wózki,  urządzenie mówiące „Go Talk”, książka do komunikacji, magnetofon, płyta CD, samoprzylepne znaczki – nagrody.

 

Podstawowe informacje o dzieciach:

 

W zajęciach brało udział siedmioro dzieci w wieku od piątego do ósmego roku życia.

 

P – Chłopiec, lat 5, MPDz – diplegia spastyczna, siedzi samodzielnie, przemieszcza się czwworakując, stoi przy stabilnym sprzęcie, chodzi z pomocą jednego terapeuty przy drabinie.

 

K – Dziewczynka, lat 6, MPDz – diplegia spastyczna, samodzielnie siedzi przy stole na boksie z oparciem, przemieszcza się pełzając na niewielkie odległości, stoi przy stabilnym sprzęcie z pomocą terapeuty, chodzi z pomocą jednego terapeuty przy drabinie.

 

M – Chłopiec, lat 8, MPDz – quadriplegia spastyczna, nie mówi, korzysta z AAC (książka z piktogramami PCS, urządzenie mówiące „Go Talk”), nie siedzi samodzielnie, podczas siedzenia przy stole i na boksie potrzebuje asekuracji terapeuty, stoi przy stabilnym sprzęcie z pomocą terapeuty, przemieszcza się poprzez obracanie się.

 

A – Chłopiec, lat 6, MPDz – quadriplegia spastyczna, nie siedzi samodzielnie, podczas siedzenia przy stole i na boksie potrzebuje asekuracji terapeuty, stoi przy stabilnym sprzęcie i chodzi przy drabinie z pomocą terapeuty.

 

Ku – Chłopiec, lat 5, rdzeniowy zanik mięśni, siedzi samodzielnie, przemieszcza się czworakując, wchodzi i schodzi z boksu, ustawiony jest w stanie utrzymać klęk prosty przez krótką chwilę, nie przyjmuje pozycji stojącej.

 

Ki – Dziewczynka, lat 6, MPDz – diplegia spastyczna, chodzi samodzielnie, przechodzi z pozycji niższych do wyższych, samodzielna w czynnościach z zakresu samoobsługi.

 

N – Dziewczynka, lat 6, MPDz – diplegia spastyczna, siedzi samodzielnie, przemieszcza się czworakując, wchodzi i schodzi z boksu, samodzielnie przechodzi z pozycji niższych do wyższych przy stabilnym sprzęcie, chodzi  przy drabinie z asekuracją terapeuty.

 

 

 

 

Nazwa

zadania

Czynności prowadzącego, intencja rytmiczna

 

Czynności dzieci

Cele dydaktyczne

Cele ruchowe

1.Korekcja pozycji

Zanim zaczniemy się bawić, musimy poprawić naszą pozycję:

 • moje stopy stoją płasko
 • moje kolana są szeroko
 • moje plecy są proste
 • moja głowa jest wysoko
 • ja siedzę prosto

Dzieci siedzą na boksach i razem z I prowadzącym i II prowadzącymi powtarzają intencję rytmiczną oraz kolejno poprawiają ułożenie poszczególnych części ciała, aż do skorygowania pozycji siedzącej.

Zachęcanie do głośnego i wyraźnego wypowiadania słów i powtarzania za prowadzącym.

Cel ten odnosi się do każdej intencji rytmicznej.  

Nauka utrzymywania prawidłowej pozycji siedzącej.

2.Ćwiczenia oddechowe

Widzę, że wszystkie dzieci siedzą prosto i są gotowe, żeby nabierać powietrze nosem i wypuszczać je ustami, w ten sposób przygotujemy się do zdmuchiwania mleczu.

 • ja zamykam buzie i połykam ślinę
 • ja unoszę obie ręce do góry i nabieram powietrze nosem
 • ja opuszczam ręce, pochylam się do przodu i wydycham powietrze ustami (mówiąc: ,,o”, ,,e”)
 • ja siedzę prosto

 

 

Dzieci zgodnie z intencją wykonują kolejne czynności.

Podczas fazy wydechu dzieci wymawiają długo samogłoski: ,,ooooooo”, ,,eeeeeee”

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu – wydłużanie fazy wydechu.

Nauka prawidłowego oddychania podczas utrzymania pozycji siedzącej.

 1. Przydzielenie zadań indywidualnych

Bardzo proszę, żeby wszystkie dzieci znalazły ukryty na boksie napis swojego imienia.

Teraz przydzielę Wam zadania za które na koniec zajęć będzie można otrzymać nagrodę- naklejkę

Prowadzący podchodzi  do każdego dziecka prosi o napis imienia i przydziela zadania indywidualne.

Dzieci szukają napisu swojego imienia, Sprawdzają czy jest to napis ich imienia, podają go pierwszemu prowadzącemu.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania napisu swojego imienia.

Nauka  utrzymywania prawidłowej pozycji siedzącej.

Doskonalenie umiejętności wykonywania czynności jedną ręką przy fiksacji drugą.

 1. Zapoznanie z celem głównym zajęć

Bardzo proszę, żeby wszystkie dzieci usiadły prosto.

 • Ja siedzę prosto

Posłuchajcie uważnie, bo chciałabym Wam powiedzieć co będziemy dzisiaj robić podczas zajęć na boksach.  Przygotujemy się do przejścia na wiosenną łąkę oraz zorganizujemy piknik.

Dzieci poprawiają swoje siedzenie, powtarzając komendę.

 

Nauka utrzymywania prawidłowej pozycji siedzącej

 1. Ćwiczenia ruchów głowy

Teraz będziemy patrzeć w prawą  i w lewą stronę, przyda nam się to do szukania znaków, które zaprowadzą nas na wiosenną łąkę.

Piosenka:

,, Możesz patrzeć w prawo tak jak ja,

 możesz patrzeć w lewo tak jak ja,

,, Możesz patrzeć w prawo tak jak ja ,

No i w lewo też „

Teraz będziemy patrzeć w górę i w dół, ta zabawa przyda nam się również do szukania specjalnych znaków, które zaprowadzą nas na wiosenną łąkę.

Piosenka:

,, Możesz patrzeć w górę tak jak ja,

 możesz patrzeć na dół tak jak ja,

,, Możesz patrzeć w górę tak jak ja,

No i na dół też „

Dzieci śpiewając piosenkę patrzą w prawą, w  lewa stronę, a następnie w górę i w dół.

Kształtowanie umiejętności różnicowania kierunków: na prawo, na lewo, do góry, na dół.

Doskonalenie umiejętności orientacji w przestrzeni.

Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas siedzenia na boksie.

Doskonalenie umiejętności kontroli ruchów głowy w pozycji siedzenia na boksie.

 1. Ćwiczenia  z drążkiem

Teraz chciałabym pobawić się z Wami drążkiem.

Prowadzący podchodzi do każdego dziecka i rozdaje drążki.

Ta zabawa przyda nam się do ubierania.

 • Ja chwytam drążek w obie dłonie
 • Ja wypycham  drążek przed siebie
 • Ja unoszę drążek do góry
 • Ja zakładam drążek na kark

Patrzymy w prawą stronę na motyla, i w lewą stronę na żabę.

 • Ja zdejmuję drążek

Prowadzący podchodzi do każdego dziecka, zbiera drążki, głośno przeliczając je.

Dzieci razem z I prowadzącym i II prowadzącymi powtarzają intencję rytmiczną oraz kolejno wykonują zadania .

Dzieci patrzą w prawą stronę, a następnie w lewą.

Dzieci prostując łokcie,  oddają drążek I prowadzącemu, w trakcie przeliczając je.

Doskonalenie umiejętności czekania na swoja kolej.

Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 7, wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników.

 

Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas siedzenia na boksie i zakładania drążka na kark.

Kształtowanie umiejętności symetrycznej pracy rąk podczas siedzenia.

 

 

7.Wspólne planowanie pikniku – mapa myśli

 

Bardzo proszę, żeby wszystkie dzieci usiadły prosto.

 • Ja siedzę prosto

Teraz  zaplanujemy, co będzie nam potrzebne na piknik.

I prowadzący prosi II prowadzącego  o pomoc.

Na duży kartonie pani A. narysuje wasze propozycje, ,,Co nam się przyda na pikniku?

I prowadzący prowadzi kierowaną pytaniami rozmowę z dziećmi , i ustala jakie rzeczy będą potrzebne do zorganizowania pikniku (koc, koszyk na jedzenia, kanapki, picie, słodycze, ciasto) . II prowadzący rysuje mapę myśli na dużym kartonie.

W trakcie rozmowy dzieci wkładają do koszyka piknikowego  rzeczy niezbędne na piknik, które przyniosły z domu.

Popatrzcie na naszą mapę myśli i koszyk piknikowy, ile rzeczy jest nam potrzebnych do zorganizowania pikniku.

Ale czy wiecie którędy  dojść na łąkę ?

Drogę wskażą Wam strzałki i  zwierzątka mieszkające na łące.

I prowadzący pokazuje dzieciom strzałki i zwierzątka (motyl, żaba, biedronka, ślimak, pszczoła) które zaprowadzą dzieci  na łąkę.

Dzieci poprawiają swoje siedzenie, powtarzając intencję rytmiczną.

Dzieci podają swoje propozycje (kanapki, picie, słodycze, ciasto, koszyk na jedzenie, koc)  i wkładają poszczególne rzeczy do koszyka piknikowego.

Dzieci nazywają poszczególne zwierzątka mieszkające na łące.

Rozwijanie myślenia poprzez planowanie pikniku (mapa myśli).  Zapoznanie dzieci z rzeczami potrzebnymi do zorganizowania pikniku (koc, koszyk na jedzenia, kanapki, picie, słodycze, ciasto).

Utrwalenie nazw poznanych mieszkańców łąki (motyl, żaba, biedronka, ślimak, pszczoła).

Doskonaleniu umiejętności komunikacji pozawerbalnej i posługiwanie się książką do komunikacji oraz urządzeniem mówiącym ,, Go Talk”.

Doskonalenie umiejętności utrzymania głowy w linii pośrodkowej.

Doskonalenie umiejętności  wykonywania czynności jedną ręką, przy fiksacji drugą.

Doskonalenie umiejętności chwytania i wykorzystania go w sposób celowy.

 

 1. Unoszenie bioder

Jak myślicie, co musimy przygotować, żeby pójść na łąkę?

Oczywiście macie rację, należy przygotować nogi. Na początek będziemy unosić biodra do góry. Jak myślicie, po co jest nam to potrzebne?

 N, A, K, P, M będą unosić biodra trzymając się szczebli drabiny, Ki trzymając ręce splecione przed sobą, Ku trzymając ręce na brzegach boksu.

 • Ja przenoszę ręce na niższy szczebel drabiny
 • Ja wypycham drabinę do przodu

Czy wszyscy są już gotowi?

Piosenka

O jak przyjemnie i jak wesoło do góry skacze się, raz hop do góry, dwa hop do góry, do góry, do góry raz, dwa, trzy.

 

Dzieci odpowiadają: nogi.

Dzieci odpowiadają: do wstawania.

Dzieci uważnie słuchają, jak każde z nich ma wykonać zadanie.

Dzieci powtarzają intencję rytmiczną wykonują poszczególne zadania.

 

 

Nauka zmiany położenia środka ciężkości ciała.

 1. Wstawanie
 • Ja pochylam się do przodu i wstaję

I prowadzący podchodzi do Ku, wskazuje na niego ręką

W tym czasie Ku siedzi prosto.

Dzieci powtarzając intencję rytmiczną wstają.

 

Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca.

 1. Stanie

Widzę, że wszystkie dzieci pięknie stoją prosto, a Ku prosto siedzi, zaśpiewamy dla wszystkich piosenkę

Piosenka:

,,Stoję prosto, siedzę prosto      na mnie patrz,    na mnie patrz, patrz jak stoję prosto,                 patrz jak siedzę prosto                    na mnie patrz        na mnie patrz”                  

Dzieci śpiewając piosenkę utrzymują prawidłową pozycje stojącą/siedzącą

 

Doskonalenie umiejętności utrzymania prawidłowej pozycji stojącej.

 

 

 1. Przenoszenie ciężaru ciała z jednej nogi na drugą

Teraz proszę, żeby wszystkie dzieci stanęły szeroko, będziemy kołysać się na prawą i na lewa stronę. Ku będzie wykonywał to zadanie siedząc.

Piosenka:

Raz na prawo,     raz na lewo,        tak kołysał wiatr drzewo,                   ale drzewo stać nie chciało,                  tylko dzieciom zaszumiało.

Dzieci śpiewając  piosenkę przenoszą ciężar ciała, na prawą i lewa stronę.

 

Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas stania.

Nauka przenoszenia ciężaru ciała z jednej nogi na drugą (nauka zmiany położenia środka ciężkości).

 1. Zakładanie nóg na podnóżek, brzeg boksu lub szczebel drabiny

Teraz będziemy zakładać nogi na podnóżki, brzeg boksu lub szczebel drabiny. K, A, N, P, M, będą zakładać nogi na szczebel drabiny, Ku na brzeg boksu w pozycji siedzącej, a Ki na podnóżek.

 • Ja zakładam prawą nogę na podnóżek, brzeg boksu lub szczebel drabiny
 • Ja zdejmuję prawą nogę
 • Ja zakładam lewą  nogę na podnóżek, brzeg boksu lub szczebel drab
 • Ja zdejmuję lewą nogę

 

Dzieci powtarzają intencję rytmiczną wykonują poszczególne zadania.

 

Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas naprzemiennego zakładania nóg na podnóżki, na brzeg boksu i na szczebel drabiny.

 1. Tupanie

Teraz będziemy tupać. Ku będzie tupał w pozycji siedzącej.

Piosenka:

Do dalekiej, długiej drogi,     przygotował zuch dwie nogi,           noga lewa, noga prawa,                   dla nas zuchów to zabawa,                 idzie zuch,     wicher dmucha,        i do tyłu ciągnie zucha,                       ale zuch się nie przejmuje,             dalej raźno maszeruje.

Dzieci śpiewając  piosenkę maszerują(tupią) w miejscu.

 

Nauka naprzemiennego unoszenia kończyn dolnych podczas stania i siedzenia.

 1. Przejście do miejsc ubierania się.

Myślę, że już wasze nogi są gotowe do tego żeby przejść na wiosenną łąkę na piknik, ale wcześniej musimy się ubrać. P, N, Ki, Ku będą ubierać się przed lustrem natomiast M, A, K ubiorą się na materacu. N, A, K, P przejdą do wyznaczonego miejsca przy drabinie, Ki przejdzie samodzielnie, M zejdzie na podłogę przez klęk jednonóż i będzie się obracał, Ku sam zejdzie z boksu i będzie czworakował.

 

Dzieci przechodzą do wyznaczonego miejsca ubrać się.

Podczas przechodzenia w tle słychać muzykę

Doskonalenie umiejętności koncentrowania się na wykonywanej czynności.

Doskonalenie umiejętności chodzenia przy drabinie oraz chodzenia samodzielnego.

Doskonalenie umiejętności przemieszczania się poprzez czworakowanie i obracanie.

Doskonalenie umiejętności utrzymania równowagi podczas chodzenia i czworakowania.

 1. Przejście na łąkę

Czy wszystkie dzieci są już ubrane i gotowe, żeby przejść na wiosenną łąkę na piknik?

Czy pamiętacie jak należy odnaleźć drogę na nią?

Wszyscy musimy się dobrze rozglądać, Ki, N będą schodzić po schodach, pozostałe dzieci pojadą wózkami korzystając z windy.

Pamiętajcie o swoich zadaniach, które otrzymaliście na początku zajęć.

II prowadzący pomagają dzieciom zabrać koszyk piknikowy oraz mapę myśli.

Dzieci odpowiadają.

Dzieci wychodzą z sali, kierują się w stronę łąki szukając po drodze strzałek i zwierzątek mieszkających na łące.

Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Doskonalenie umiejętności koncentrowania się na wykonywanej czynności.

Doskonalenie umiejętności samodzielnego chodzenia po schodach.

 1. Piknik

Bardzo się cieszę, że wszyscy dotarli już na  wiosenną łąkę. Zapraszam wszystkich na koc.

Popatrzcie  na naszą mapę myśli. Sprawdzimy teraz czy zabraliśmy wszystko co jest nam potrzebne na piknik?

 

Posłuchajcie, nadeszła najbardziej oczekiwana chwila zajęć, zapraszam do jedzenia.

Dzieci siadają na koc i sprawdzają czy mapa myśli zgadza się z zawartością koszyka.

Dzieci rozpakowują kosz piknikowy, podają sobie kanapki, picie, słodycze i jedzą.

Rozwijanie umiejętności zgodnej pracy w grupie.

Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych.

Zachęcanie do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca.

 1. Podsumowanie zajęć

Zajęcia dobiegają końca. Chciałabym żebyście powiedzieli mi czy udało Wam się wykonać zadania, które otrzymaliście na początku zajęć?   A czy waszym kolego również udało się je wykonać?

Ja również bacznie Was obserwowałam, uważam, że wszyscy wykonali zadania i wszystkim należy się nagroda. Wielkie brawa!

I prowadzący rozdaje nagrody- naklejki, II prowadzący bija brawa dla dzieci

Dziękuje za udaną zabawę.

Dzieci odpowiadają na pytanie, oceniają zadania kolegów.

Dzieci bija brawa i dziękują za zajęcia

Zachęcanie do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.

Doskonalenie umiejętności używania form grzecznościowych.