Grupa przedszkolna

Data   –  czwartek 22.10.2009r.

Sesja – Pedagogiczna

Temat dnia: Przetwory z warzyw.

Temat tygodnia: Jesienny spacer – Co mamy z pola a co z sadu?..

 

 

Cele dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności poprawnego nazywania i wskazywania znanych warzyw: pomidor, kapusta, ogórek, kukurydza, ziemniak i przetworów warzywnych: ketchup, kapusta kiszona, płatki kukurydziane, ogórki kiszone, chipsy
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej poprzez wyszukiwanie na ilustracji i piktogramach poznanych warzyw i przetworów warzywnych,
 • doskonalenie umiejętności nazywania (Claudia, Zofia) i wskazywania koloru na zasadzie „pokaż taki sam: (Paulina) oraz wskazywania koloru w tablicy do alternatywnej komunikacji (Patryk, Norbert),
 • rozwijanie wrażliwości sensorycznej poprzez poznawanie cech warzywa (wąchanie, dotykanie),
 • poznanie znaku graficznego litery „T, t”,
 • rozwijanie małej motoryki poprzez stosowanie różnych technik plastycznych – wyklejanie,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania napisu swojego imienia wśród innych imion,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów: określanie głosek w nagłosie

      i wygłosie, dzielenie na sylaby,

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 3 i rozróżniania zapisu cyfrowego liczb 1,2,3,
 • kształtowanie umiejętności liczenia i wsłuchiwanie się w brzmienie liczebników oraz wyszukiwanie nazwanej cyfry,

 

Cele wychowawcze:

 • doskonalenie wiedzy na temat wartości odżywczych warzyw i przetworów warzywnych,
 • kształtowanie umiejętności używania form grzecznościowych (proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry).
 • rozwijanie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,

 

Cele rewalidacyjne:

 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do zadawania pytań (Claudia, Zofia, Paulina) oraz wokalizowania i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej lub urządzeń mówiących Go Talk, (Patryk, Norbert),
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.
 • doskonalenie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu,

 

Cele ruchowe:

Doskonalenie:

 • prawidłowych wzorców postawy w pozycji siedzenia, stania oraz umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach,
 • umiejętności zmiany pozycji i miejsca,
 • funkcjonalnego chwytu (możliwości fiksacji w każdej pozycji),
 • poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej,
 • orientacji przestrzennej.

 

Metody:

 • słowna,
 •  poglądowa,
 • praktycznego działania.

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Peto,
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy, gesty, Go Talk)

 

Formy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

 

Środki dydaktyczne: naturalne okazy warzyw: pomidor, kapusta, kukurydza, ogórek, ziemniak, przetwory otrzymywane z warzyw: ketchup, kapusta kiszona, płatki kukurydziane, ogórek konserwowy, chipsy, ilustracje z warzywami i przetworami z warzyw, książka Mój Kuferek cz.2, naklejki, woreczki z tasiemkami, plastikowe pudełka z pokrywka, plastelina, plastikowe nożyki, ilustracja przedstawiająca sylwetę pomidora, klej, teks piosenki „Idzie jesień’, kolorowe kartki, Książki do alternatywnej komunikacji, Go Talk.

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa lub wskazuje na Go Talku warzywa: pomidor, ogórek, kukurydza, ziemniak, kapusta, marchewka,
 • rozpoznaje i nazywa lub wskazuje na Go Talku przetwory otrzymywane z warzyw: ketchup, ogórki kiszone, kapusta kiszona, chipsy, płatki kukurydziane,
 • potrafi ułożyć literę T,
 • przykleja naklejki,
 • dzieli wyraz na sylaby o raz wysłuchuje głoskę w nagłosie,
 • potrafi czekać na własną kolej,
 • używa zwrotów grzecznościowych.

 

Przebieg zajęć

 

1. Korekcja postawy „Siedzę prosto…”

2. Wysłuchanie piosenki „Idzie jesień”.

3. Wąchanie i dotykanie wybranych warzyw – zamknięte oczy.

4. Pokaz warzyw – (wskazywanie odpowiedzi na Go Talku).

5. Wybieranie ilustracji z warzywem.

6. Wybieranie produktu otrzymanego z wybranego warzywa np. pomidor – ketchup (jedno dziecko pomaga przynieść pudełko).

7. Próbowanie produktów, można nakarmić kolegę, koleżankę.

8. Przejście do stołu – wysłuchanie piosenki „Tata”.

9. O czym była piosenka (Paulina dostaje różne przedmioty – wybiera tylko czerwone.

10. Pokaz litery T, t.

11. Przyklejanie naklejek i dzielenie wyrazu tata na sylaby.

12. Przygotowanie ogórków kiszonych:

 • mycie rąk – jedna ręka myje drugą,
 • rozdanie plastikowych pudełek – otwieranie,
 • rozdanie plasteliny,
 • krojenie plasteliny (Patryk – urywanie),
 • wkładanie kawałków plasteliny do pudełek,
 • zamykanie pudełek.

13. Rozdanie woreczków z tasiemkami (Paulina – sylweta pomidora), pozostałe dzieci układają literę T.

14. Ocena prac – brawa.