W naszej szkole pracuje wyspecjalizowana kadra, którą tworzą doświadczeni nauczyciele, pedagodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy oraz logopedzi. Każdy z pracowników naszej placówki dba o nieustanne pogłębianie swojej wiedzy.

Nauczyciele prowadzą zajęcia ze swoimi uczniami w sposób zindywidualizowany. Na wszystkich etapach edukacyjnych zapewnione są zintegrowane działania rehabilitacyjno-edukacyjno-społeczne w celu przygotowania wszystkich podopiecznych do aktywnego, możliwie najbardziej niezależnego dorosłego życia.

W szkole funkcjonują zespoły terapeutyczne, które tworzą kilkuosobowe grupy pracowników: wychowawca, fizjoterapeuta, asystent osoby niepełnosprawnej oraz psycholog i logopeda. Opiece edukacyjno- rehabilitacyjnej każdego zespołu powierzony jest jeden z oddziałów terapeutycznych.