Już po raz dziesiąty nasza szkoła bierze udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca AAC.  W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Mówię o AAC.”

Na całym świecie środowiska na co dzień pracujące z osobami niemówiącymi, szczególnie w październiku starają się szerzyć wiedzę  na temat możliwości porozumiewania się osób z poważnymi problemami w komunikowaniu się. Zamiast wypowiadanych słów i zdań, niemówiący mogą używać znaków graficznych, manualnych lub przestrzenno-dotykowych. Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi.

Włączając się w działania szerzące wiedzę o AAC, zaplanowaliśmy szereg ciekawych wydarzeń: AAC-owe pogaduchy, spotkania z wychowankami przedszkoli integracyjnych, czytanie uczestniczące w Książnicy Zamojskiej, Godzina bez gadania, czy warsztaty dla nauczycieli zamojskich przedszkoli i szkół pt.: Dzieci z problemami w komunikacji werbalnej w przedszkole i w szkole.  Centralnym wydarzeniem obchodów jest Koncert AAC  zaplanowany na 26 października 2016 roku w Zamojskim Domu Kultury.

 mówię o AAC

10 Rzeczy Które Osoba z Niepełnosprawnością Powinna Słyszeć po korekcie

Bohaterowie AAC w literaturze

1.    Chce się żyć – Maciej Pieprzyca
2.    Skafander i motyl – Bauby Jean-Dominique
3.    Cholerna cisza –  Philipphe Vigand
4.    Ołówek – Rosicka-Jaczyńska Katarzyna
5.    Kwietniowa czarownica – Majgull Axelsson
6.    Oddany. Opowieść o miłości ojca do syna – Dick Hoyt, Don Yaeger
7.    Chłopiec duch – Martin Pistorius”
8.    Dlaczego podskakuję – Higashida Naoki, Mitchell David

Filmy fabularne z aac-owymi bohaterami

1.    Chce się żyć, Polska, reż. Maciej Pieprzyca
2.    Motyl i skafander, Francja, Usa – reż. Julian Schnabel
3.    Teoria wszystkiego, Wielka Brytania, reż. James Marsh
4.    Ja w środku tańczę, Francja, Irlandia, Wielka Brytania, reż. Damien O’Donnell
5.    Dance me to my song, Australia, reż. Rolf De Heer

Co to są Alternatywne i Wspomagające Sposoby Porozumiewania się (AAC)?

AAC to pojęcie używane do opisania metod komunikacji, które mogą być wykorzystywane jako dodatkowa pomoc w przypadku zaburzeń porozumiewania się za pomocą mowy.

AAC to systemy oparte na znakach i gestach oraz pomocach ułatwiających porozumiewanie się, począwszy od tablic papierowych do urządzeń opartych na technologii komputerowej.

AAC może być pomocne w rozumieniu mowy i nadawaniu czytelnych komunikatów (ekspresji językowej).

Dlaczego ludzie używają AAC?

 Z powodu braku lub niewyraźnej mowy, niektórzy ludzie, zarówno dzieci i dorośli, mają problemy z porozumiewaniem. Przyczynami tych zaburzeń mogą być: wylewy, urazy głowy, uszkodzenia neurologiczne, niepełnosprawność intelektualna, mózgowe porażenie dziecięce.

Istotą AAC jest wykorzystywanie możliwości użytkowników do kompensowania trudności w porozumiewaniu się i uczynienia komunikacji szybką, prostą i efektywną oraz czytelną dla innych. Wszyscy od czasu do czasu używamy różnych sposobów komunikacji AAC np.: machamy ręką na pożegnanie, podkreślamy to co mówimy wskazując na ludzi i przedmioty palcem,