Obchody

Międzynarodowego Miesiąca AAC

w Zamościu

PAŹDZIERNIK 2013

 

       Już po raz siódmy Międzynarodowe Stowarzyszenie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej ISAAC (International Society for Augmentative and Alternative Communication) ogłosiło PAŹDZIERNIK Międzynarodowym Miesiącem AAC.


Z tej okazji w dniu 23 października 2013 r. o godz. 10.00 w Zamojskim Domu Kultury, przy ul. Partyzantów 13, odbędzie się uroczysty koncert pt.:
Rozmawiajmy AAC.


      Pragniemy zaprosić na tę uroczystość uczniów niemówiących i ich rodziny oraz nauczycieli i terapeutów pracujących
na co dzień z osobami z zaburzeniami w porozumiewaniu się z województwa  Lubelskiego.
W koncercie wystąpią dzieci niepełnosprawne, w tym dzieci niemówiące z rejonu Zamojszczyzny.
      Koncert organizowany jest przez Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”. Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów”
i Zamojskim Domem Kultury.
      Zgłoszenie udziału w koncercie należy przesłać do dnia
4 października na adres sppilch@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać listę dzieci, które przybędą na koncert, w tym oddzielnie listę dzieci występujących w koncercie oraz liczbę opiekunów.

www.aac.org.pl

Kalendarz wydarzeń
organizowanych przez
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
w Październiku – Międzynarodowym Miesiącu AAC
(Wspomagającej i Alternatywnej Komunikacji)

2.10.2013
Światowy Dzień MPD. Dzień otwarty Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”.

8.10-13.10.2013
Wizyta studyjna i warsztaty dotyczące AAC prowadzone przez Dorothy Fraser.

14.10.2013
Święto książkowego misia –  czytanie uczestniczące.

23.10.2013 godz. 10.00
Koncert AAC w Zamojskim Domu Kultury – występy dzieci z niepełnosprawnością, w tym użytkowników AAC, wystawa pomocy ułatwiających komunikację. Premiera teledysku AAC.

25.10.2013 godz. 18.00
Premiera filmu „Chce się żyć” w kinie Stylowy – wystawa pomocy AAC i prelekcja użytkownika AAC.

30.10.2013 godz. 10.30
Seminarium w Książnicy Zamojskiej „Rozwijanie czytelnictwa osób z poważnymi problemami w porozumiewaniu się”.

1.10.2013 – 31.10.2013
Wystawa w hallu ZNSS (zdjęcia, plakaty) oraz przygotowanie gazetki.

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu
Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”
Zamojski Dom Kultury
Książnica Zamojska

Patronat medialny:
Zamojska Telewizja Kablowa