Już po raz czwarty w zamojskim kościele p.w. Świętej Bożej Opatrzności rozpoczął się Maraton Biblijny. W dniach 11-20 marca trwało nieustanne czytanie Pisma Świętego.
Uczniowie naszej szkoły, wraz z rodzicami i nauczycielami wzięli czynny udział w tym wydarzeniu.