5 marca w godzinach od 9.40 do 11.00 uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” , ich rodziny i nauczyciele wezmą udział w Maratonie Biblijnym, który od czterech lat odbywa się w Parafii Świętej Bożej Opatrzności na Karolówce. Chętni  do udziału w tym wydarzeniu będą czytać wyznaczony fragment Biblii. Członkowie rodzin naszych uczniów mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w Maratonie do dnia 27 lutego.