Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Zamojskich Szkół

Pragnę Państwa zachęcić do zapoznania się z efektami projektu edukacyjnego pt. „Nie bądź zielony w temacie MPD”, który był realizowany w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu w terminie od dnia 15.09.2014 do dnia 31.12.2014 r. Uczestnikami projektu byli uczniowie następujących Szkół wchodzących w skład Zespołu: Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej „Krok za krokiem”, Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego „Krok za krokiem” oraz Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Krok za krokiem” w Zamościu.

1 października 2014 r. po raz trzeci obchodzony był
Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego.
Miał on na celu m.in.: zburzenie stereotypów dotyczących mózgowego porażenia dziecięcego (MPD), uwrażliwienie na rzeczywiste problemy osób z MPD oraz zamanifestowanie solidarności z osobami żyjącymi z uszkodzeniem mózgu
w Polsce i na całym świecie.

Cele realizowanego przez naszych Uczniów projektu były następujące:
1. Integracja uczniów Zespołu Szkół „Krok za krokiem” ze środowiskiem lokalnym, głównie z uczniami zamojskich szkół.
2. Ułatwienie uczniom z niepełnosprawnością ruchową i niepełnosprawnościami sprzężonymi adaptacji w środowisku lokalnym.
3. Zaznajomienie społeczności lokalnej ze specyficznymi potrzebami i możliwościami uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Pozwolę sobie przybliżyć Państwu poszczególne etapy przebiegu realizacji projektu:
1. Uczniowie opracowali pomysły, w jaki sposób przedstawić się społeczności lokalnej – główną metodą pracy była „burza mózgów”.
2. Przygotowanie projektów: zakładki, kalendarzyka, breloczka i folderu oraz plakatu na temat MPD:
wykonanie zdjęć (obsługa aparatu cyfrowego, zgrywanie zdjęć na dysk komputera, obróbka zdjęć),wybór zdjęć,
napisanie i opracowanie tekstów (praktyczne wykorzystanie edytora tekstowego), wybór symboli PCS (wykorzystanie programu Boardmaker), zaprojektowanie szaty graficznej ulotki, kalendarzyka, zakładki i breloczka (zapoznanie się z działaniem programu Adobe Photoshop),
tłumaczenie angielskiej wersji plakatu na temat MPD.
3. Zorganizowanie spotkań z uczniami zamojskich szkół, w czasie których uczniowie będą mieli okazję rozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach. Uczniowie zamojskich szkół otrzymają przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół „Krok za krokiem” materiały edukacyjne na temat nauczania dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością ruchową oraz specyfiki MPD.
Ponieważ właśnie znajdujemy się na 3 etapie realizacji projektu, przekazuję na Państwa ręce, w imieniu Uczniów i Nauczycieli Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, kalendarzyki na rok 2015 oraz plakaty z informacjami, czym jest MPD.
Jednocześnie pragnę zachęcić Was, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy do podjęcia podczas lekcji wychowawczych ciekawych inicjatyw, które staną się okazją do rozmów o prawach ucznia z niepełnosprawnością wynikającą z MPD oraz jego potrzebach, nie tylko edukacyjnych, ale także społecznych.
Chcielibyśmy, aby Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego trwale wpisał się w Waszą szkolną tradycję. Mamy nadzieję, że mądrej dyskusji będzie towarzyszył uśmiech i zabawa, a od tego roku ten właśnie dzień stanie się Wielkim Wspólnym Uczniowskim Świętem pod hasłem:
„Mam MPD, czyli Milion Pozytywnych Doświadczeń”
Jednak żeby to marzenie się spełniło już w roku 2015, bardzo Państwa zapraszam do odwiedzenia naszej Szkoły i wspólnej zabawy naszych Uczniów. Wszystkie zainteresowane Szkoły bardzo proszę o uprzednie umawianie wizyt pod nr tel. 84 639 90 31.
Osoby do kontaktu: Wicedyrektor Zespołu Szkół „Krok za krokiem” w Zamościu p. Agnieszka Pilch i Sekretarz Zespołu Szkół „Krok za krokiem” w Zamościu p. Monika Tadra

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół „Krok za krokiem” w Zamościu Małgorzata Jagoda

{gallery}plakaty_i_kalendarze_2014_2015{/gallery}