Grupa przedszkolna

Data   –  piątek 25.05.2007r.

Sesja – Sesja łączona na stołach i boksach

Temat dnia: Kocham Cię Mamo.

Temat tygodnia: Święto mojej Mamy.

 

 

SESJA ŁĄCZONA NA STOŁACH I BOKSACH

 

Cel główny: Zgadnij co robi moja mama.

 

Cele ruchowe:

 • Rozwijanie i kształtowanie prawidłowych wzorców postawy w pozycji stania, siedzenia, leżenia.
 • Doskonalenie umiejętności aktywności w wyżej wymienionych pozycjach.
 • Doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca.
 • Rozwijanie funkcjonalnego chwytu ( możliwości fiksacji w każdej pozycji).
 • Doskonalenie poczucia schematu własnego ciała, w tym linii pośrodkowej.
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi w siedzeniu i staniu.
 • Rozwijanie umiejętności kontroli ruchów głowy w w/w pozycjach.

 

Cele dydaktyczne:

 • Kształtowanie umiejętności udzielania ustnych odpowiedzi (Dawid, Claudia, Kasia) lub wskazanie odpowiedzi na piktogramie, urządzeniu mówiącym (Miłosz, Wiktoria, Patryk, Norbert).
 • Rozwijanie umiejętności myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek.

 

Cele wychowawcze:

 • Przestrzeganie porządku na zajęciach.
 • Doskonalenie umiejętności wyczekiwania na swoją kolej.
 • Kształtowanie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych,
 • Zachęcanie do pomagania w lekkich pracach domowych- sprzątanie, gotowanie…

 

Cele rewalidacyjne:

 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • Rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym, komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej oraz urządzeń mówiących.
 • Doskonalenie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu.

 

 

Metody: słowna, poglądowa, praktycznego działania.

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa.

Środki dydaktyczne: stoły, drabinki, boksy, antypoślizgi, drążki, tekst piosenki, tablice z piktogramami, urządzenia mówiące, magnetofon, maty, piłka, ilustracje.

 

               SERIA ZADAŃ NA STOŁACH

 

 

Cel główny: Zgadnij co robi moja mama.

 

 1. Siedzenie na boksach( piosenka „Siedzę prosto…”).
 2. Przydzielenie zadań indywidualnych.
 3. Przypomnienie tematu dnia (piosenka „Moja Mama…”).
 4. Ćwiczenia oddechowe (wymawianie samogłosek a, o, e).
 5. Ćwiczenia z drążkiem.
 6. Przejście do stania.
 7. Stanie- korekcja pozycji (piosenka „Stoję prosto…”).

 

                               STOŁY                                                  BOKSY

                                                 

8. Wsuwanie się na stół (piosenka: „Dalej

    wesoło…”).

8. Tupanie w pozycji stojącej przy

    drabince.

9. Uginanie P/L nogi w kolanie.

9. Zakładanie P/L nogi na szczebel

    drabinki.

 

10. Odstawianie P/L nogi w bok.

 

 

11. Korekcja pozycji w leżeniu przodem.

11. Siadanie na boksy.

12. Obracanie się, gdzie NN tam głowa

      („Obracam się , obracam się i już…”).

 

12. Obracanie się na boksie („Obracam  

      się, obracam się i już…”).

 

   

   

    13. Ćwiczenia głowy ( piosenka „Możesz patrzeć w P/L…”).

 

14.Przesuwanie się na P/L brzeg stołu.

     Obracanie się na plecy (piosenka

     „Obracam się , obracam się i już…”).

14. Obracanie się na boksie w P/L

      stronę(„Obracam się , obracam się i

      już…”).

15. Korekcja pozycji w leżenia tyłem. 

15. Zejście na matę do „siadu tureckiego”.

      

     16. Ćwiczenia z drążkiem (piosenka „Unoszę, unoszę…”).

     17. Relaksacja.

     18. Unoszenie bioder w górę (mosty).

 

19. Zsuwanie ze stołu. Przejście do siadu

     (piosenka „Wędrowały dzieci…”)

19. Przejście do „siadu tureckiego”

      

     20. Zgadnij co robi moja mama.

      

21. Powrót na stoły.

21. Powrót na boksy.

22.Przesuwanie na P/L brzeg stołu.

     Obracanie na plecy.

22. Obracanie na boksie w P/L stronę.

23. Zsuwanie się ze stołu (piosenka

     „Wędrowały dzieci…”).

23. Wstawanie i utrzymanie pozycji

      stojącej (piosenka „Wędrowały

      dzieci…”).

24. Stanie przy stole.

 

       25. Korekcja pozycji w staniu (piosenka „Stoję prosto…”).

       26. Siadanie na boksy.

       27. Podsumowanie zajęć.

       28. Przejście do toalety lub na materac.