Grupa przedszkolna

Data – piątek 24.10.2008r.

Sesja – Zajęcia pedagogiczne

Temat zajęć: Kłótnia w pracowni krawieckiej.

Temat tygodnia: Jak ubieramy się jesienią.

 

 

Cele dydaktyczne:

 • Poznanie warsztatu pracy krawcowej lub krawca,
 • Zapoznanie z podstawowymi przedmiotami związanymi z pracą krawcowej (maszyna do szycia, igła, nici, miarka krawiecka, naparstek, nożyce, guziki, żelazko).

 

Cele wychowawcze:

 • doskonalenie nawyku przestrzegania porządku na zajęciach,
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad dobrego wychowania i używania form grzecznościowych.

 

Cele rewalidacyjne:

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej-słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dorosłymi poprzez zachęcanie do wokalizowania i powtarzania słów za prowadzącym i komunikowania się za pomocą tablicy do komunikacji alternatywnej lub urządzeń mówiących Go Talk,
 • kształcenie umiejętności różnicowania faz wdechu i wydechu,
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała.

 

Cele ruchowe:

 • doskonalenie umiejętności utrzymania prawidłowej pozycji siedzenia i stania,
 • doskonalenie umiejętności zmiany pozycji i miejsca,
 • rozwijanie umiejętności utrzymania równowagi w siedzeniu i staniu,
 • doskonalenie umiejętności utrzymania głowy w linii pośrodkowej,
 • rozwijanie umiejętności kontroli ruchów głowy w w/w pozycjach,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności jedną ręką przy fiksacji drugiej,
 • rozwijanie chwytu i umiejętności wykorzystania go w sposób celowy.

 

Metody:

 • słowna,
 •  poglądowa,
 • praktycznego działania.

 

Metody rewalidacyjne:

 • Metoda Peto,
 • Metody komunikacji pozawerbalnej (piktogramy, gesty Coghamo, Go Talk)

 

Formy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa.

 

 

 

Środki dydaktyczne: tablice z piktogramami, urządzenia mówiące Go Talk, magnetofon,

 • przedmioty związane z pracą krawcowej: (zabawkowa maszyna do szycia, igła, nici, miarka krawiecka, naparstek, nożyce, guziki, żelazko), ilustracja przedstawiająca pracownie krawiecką, tekst wiersza „Krawiec” – ilustracje do wiersza.

 

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wie, na czym polega praca krawcowej,
 • wypowiada się na temat wysłuchanego wiersza,
 • potrafi nazwać przedmioty, z których korzysta w swojej pracy krawcowa,
 • wie, jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas używania maszyny do szycia, igły, nożyczek,
 • próbuje dzielić wyrazy na sylaby i głoski,
 • utrzymuje pozycję siedzącą i stojącą,
 • potrafi czekać na swoją kolej.

 

 

24. 10. 2007 r.

 

Temat zajęć: Kłótnia w pracowni krawieckiej.

 

                             Przebieg zajęć

(przy stołach, na matach)

 

 1.  Korekcja postawy: „Siedzę prosto…”
 2. Wysłuchanie wiersza W. Scisłowskiego „Krawiec”.

W pracowni krawieckiej, kłótnia niesłychana,

Kłócą się tu wszyscy od samego rana.

                 Igła oświadczyła – Jestem niedościgła.

                 Ja tutaj króluję. Nie ma to jak igła!

A nożyce na to rozwarły się z chrzęstem:

– Co ta igła plecie? My tu najważniejsze!

                 Szpulka z nićmi rzekła: – Ja najwięcej znaczę

                 Bez nici z ubrania wyjdą nici raczej!

Warknęła maszyna: – Kiedy się obraca,

Wiem, że liczy się tylko moja praca!

                 Nawet się przechwalał naparstek maleńki;

                 – Najchętniej pan krawiec bierze mnie do ręki!

A guzik też wtrącił trzy grosze złośliwie:

– O mnie mowy nie ma? Bardzo wam się dziwię!

Bez guzików wyjdzie chyba guzik z płaszcza!

                  Jak wąż zasyczała, zwijają się miarka:

                  – A kto zmierzy wielkość?

Spór usłyszał krawiec, gdy wszedł do pracowni:

–        Kto tu najważniejszy? Po prostu ja, krawiec,

Co zrobicie bowiem, kiedy was zostawię?

 

 1. Rozmowa na temat wiersza: Kto kłócił się w pracowni?, Dlaczego wszyscy się kłócili?, Kto rozsądził spór?
 2. Oglądanie ilustracji przedstawiającej pracownie krawiecką, rozmowa na temat, czym zajmuje się krawcowa, czy jest to potrzeby zawód?
 3. Szkoła rąk: pobawimy się w krawcową lub krawca
 • Do pracowni krawieckiej przychodzi dziewczynka, trzeba ją najpierw zmierzyć – udajemy, że mierzymy dziewczynkę w pasie, rękę, co jeszcze możemy zmierzyć?
 • Wybieramy materiał – wygładzamy ( ręce otwarte, przesuwanie rękami po stole),
 • Wycinamy odpowiednie elementy, z których uszyjemy ubranie (cięcie nożyczkami (cięcie nożyczkami – ciach, ciach),
 • Przygotowanie nici, nawijanie nici na szpulkę, (Nitko, nitko, hej niteczko zwijaj nam się równiuteńko, w ładny kłębek ty się zwiń, tylko się nam nie zerwij),
 • Nakładanie naparstków na palec wskazujący,
 • Szycie (robienie fali imitowanie szycia – do góry, na dół),
 • Prasowanie żelazkiem wygładzamy ( ręce otwarte, przesuwanie rękami po stole),
 • Zdmuchiwanie nitek.

 

 1. Zejście na podłogę: rozwiązywanie zagadek (dziecko wkłada do pudełka ręce i rozpoznaje, co ukryło się w nim – odgadnięty wyraz dzieli na sylaby lub głoski). Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas używania danych przedmiotów.
 2. Szycie na maszynie.
 3. Podsumowanie zajęć – Rozmowa na temat: czego dzieci nauczyły się i brawa – „Brawo, brawo..”.