1 września 2011 roku to pierwszy dzień w kalendarzu szkolnym
Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu.
Cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście uczestniczyli we mszy św. w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego
i św. Tomasza Apostoła.
Po mszy, na placu przed budynkiem szkoły, odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2011/2012. Pani Dyrektor Małgorzata Jagoda przywitała wszystkich zgromadzonych,  przedstawiła władze szkoły oraz grono pedagogiczne. Następnie głos zabrała Pani wicekurator Anna Dudek – Janiszewska, która życzyła uczniom oraz nauczycielom sukcesów, wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i planów.


{gallery}inauguracja{/gallery}