W Klubie 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbyły się I Regionalne Prezentacje Artystyczne Osób Niepełnosprawnych. Koncert przebiegał pod hasłem „ Co nam w duszy gra”.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą
Niepełnosprawną „ Wszyscy Razem” w Zamościu przy współpracy Specjalnego Ośrodka
Szkolno- Wychowawczego w Zamościu oraz Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego.
W koncercie wzięły udział placówki, które wspierają wszechstronny rozwój wychowanków z niepełnosprawnością. Starają się im zapewnić równe szanse w realizacji marzeń i pasji.
Grupa „CRAZZY STEPS” reprezentująca Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „ Krok za krokiem„ odniosła swój niewątpliwy sukces! Wszystkim artystom gratulujemy!!!

{gallery}I_regionalne_prezentacje_artystyczne{/gallery}