W roku 2011 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu rozpoczęło realizację Kampanii pn.: „Solidarni i Odpowiedzialni Społecznie”, która miała na celu zaktywizować społeczność Zamościa i Zamojszczyzny do szerszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Obecnie mam przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa na IV Edycję „Gali Aktywnych
i Solidarnych”, która odbędzie się 03 grudnia 2014 roku o godzinie 11:00
w Sali Konferencyjnej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, ul. Partyzantów 3.

Podczas Gali wyróżnione zostaną:
KATEGORIA A – najbardziej aktywne osoby z niepełnosprawnością, które w roku 2014 osiągnęły wymierne sukcesy w przynajmniej jednej z niżej wymienionych dziedzin:
– praca
– nauka
– kultura i sztuka
– sport
– aktywność obywatelska

KATEGORIA B – najbardziej solidarne i odpowiedzialne podmioty (instytucje/przedsiębiorstwa), które w roku 2014 wspierały działania organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością/ osoby  z niepełnoprawnością,

KATEGORIA C – najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze (zgłaszane mogą być zarówno osoby jak i grupy), których praca na rzecz osób
z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania.

KATEGORIA D – Przyjazna administracja publiczna , której działania na rzecz osób
z niepełnosprawnością przyczyniają się do włączenia ich w główny nurt życia społecznego

KATEGORIA E – Media społecznie odpowiedzialne,   które działają na rzecz zwalczania stereotypów i promują wizerunek aktywnych osób z niepełnosprawnością

Aby zgłosić KANDYDATA do wyróżnienia w danej kategorii, należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i przesłać ją do Organizatorów Gali do dnia 17 listopada 2014 roku na adres e-mail: biuro@spdn.pl wpisując w tytule maila „Gala – zgłoszenie”.

Uwaga !!! Można zgłosić dowolną liczbę kandydatów do wszystkich lub tylko do wybranych kategorii.
Jedna karta zgłoszeniowa powinna zostać wypełniona dla jednej zgłaszanej osoby/grupy/instytucji.

Wyboru nagrodzonych/wyróżnionych dokona Kapituła składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych mediów, poprzednich nagrodzonych  oraz przedstawicieli Organizatora.

W sytuacji pytań, proszę o kontakt z Kamilem Kabasińskim (kamil.kabasinski@gmail.com, 608-247-039).

 kartę zgłoszeniową do pobrania tutaj