W dniu 26 sierpnia Pani Małgorzata Jagoda dyrektor naszego Zespołu Szkół odebrała certyfikat potwierdzający bardzo wysoką jakość pracy naszego Niepublicznego Przedszkola przyznany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza. Certyfikat otrzymują szkoły i placówki oświatowe na podstawie wyników po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrzne

Certyfikat Jakości