Mikołajki 2012

6 grudnia 2012 roku naszych Wychowanków –  stu uczniów Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu odwiedził Święty Mikołaj. Przyszedł z paczkami pełnymi słodyczy, które zostały ufundowane przez firmę PGE  Dystrybucja S.A.  Jak widać na...
Informacja z biblioteki!

Informacja z biblioteki!

Serdecznie dziękujemy czytelnikom, którzy w listopadzie odwiedzili biblioteką ZNSS ”Krok za krokiem” i skorzystali z jej zbiorów. Na szczególne podkreślenie zasługuje aktywność czytelnicza uczniów klas : 2A,2B, 4A i 1AG, a także grup przedszkolnych „Smerfy” i...

Media

Teledysk AAC 2016   Teledysk AAC 2015 Teledysk AAC 2014   Teledysk AAC 2013     Pogranicze Równych Szans Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych     Teledysk „Pogadać by się chciało”   Film AAC 2012   Jeden dzień z życia przedszkolaka AAC 2011  ...