MISTRZOSTWA MIASTA ZAMOŚĆ W BOCCI I FRAME RUNNINGU 2022

Zadanie pn. „Niepełnosprawny ale AKTYWNY!” finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu
Wsparcie Edukacji

Program Mistrzostwa Miasta Zamość w Bocci i Frame Runningu
oraz skrócony regulamin

Program:
9.00-14.00 Boccia gry w klasie
-Open, Open junior
-paraolimpijskiej BC1 BC5
system gier zależny od liczby zawodników i drużyn.
11.00 Biegi Frame Runner
12.00 Lunch
13.00-14.00 Dekoracje

Miejsce: Hala Tenisowa OSIR

Skrócony Regulamin
Mistrzostw Miasta Zamość w Bocci i Frame Runningu:
Organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”
w Zamościu ul. Peowiaków 6a, 22 400 Zamość.
1. CEL Wyłonienie indywidualnych Mistrzów Miasta Zamość w wybranych Kategoriach
OPEN w kategorii junior senior, sportowe spotkanie oraz realizacja programu edukacja przez
s port .”
2.SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami:

Polskiego Związku Lekkoatletyki w Frame Running

Polskiego Związku Bocci w dyscyplinie Boccia w zależności od ilości zgłoszonych
zawodników nastąpi modyfikacja w/w przepisów ilość rozgrywanych endów 2 indywidualnie,
4 drużynowo.
3.KOMISJA SĘDZIOWSKA Komisję sędziowską w bocci stanowią sędziowie krajowi bocci.
4.KOMISJA WERYFIKACYJNO
ODWOŁAWCZA Protest składa się w formie ustnej lub
pisemnej do biura zawodów d o 30 minut od publikacji wyników.
5.Nagrody medale za zajęcie miejsc 1
3 przybyłe ekipy otrzymają pamiątkowy dyplom.
6.Posiłki (oraz woda )wydawane będą kierownikom ekip.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Podczas trwania zawodów należy zwracać uwagę na
zachowanie c iszy. Toalety oraz szatnie mieszczą się w holu hali tenisowej.

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl