Życzenia Wielkanocne

Szanowni Pracownicy, Uczniowie, Rodzice , Przyjaciele i Sympatycy Zespołu Szkół „Krok za krokiem”
W tym roku życzenia na Wielkanoc łączę z podziękowaniami: za Waszą wytrwałość, zaangażowanie, zapał, nieustanne radzenie sobie z nowymi wyzwaniami.
W tym niełatwym czasie życzę Wam chwil wytchnienia, realizacji planów
i marzeń w świecie, który oby jak najszybciej na to wszystko pozwolił.
Moi Drodzy, przyjmijcie życzenia nadziei i spokoju o jutro.
Wspierajcie się w rodzinach i dbajcie o przyjaciół, nawet jeśli tylko zdalnie.
Życzę, by nasze kontakty wkrótce znów mogły realizować się w prawdziwym świecie.
Niech wiara w Zmartwychwstanie niesie nadzieję na przezwyciężenie życiowych trudności. Pokoju w sercu, zdrowia i radości na święta Wielkiej Nocy.
Małgorzata Jagoda
Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem”
w Zamościu

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl