Życzenia w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Takie piękne życzenia w Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej otrzymaliśmy dzisiaj od naszych węgierskich Przyjaciół
Dziękujemy bardzo, z wzajemnością.
Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!!!

Today we received such beautiful wishes on the Polish-Hungarian Friendship Day from our Hungarian Friends
Thank you very much, with reciprocity.

Long live the Polish-Hungarian friendship !!!

W Dniu Przyjaźni Polsko-Węgierskiej serdecznie pozdrawiamy przyjaciół
z Wydziału Andras Peto Uniwersytetu Semmelweis w Budapeszcie. Życzymy Wam dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów. Do zobaczenia.
Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół „Krok za krokiem”
w Zamościu.
On the Polish-Hungarian Friendship Day, we cordially greet our friends from the Andras Peto Faculty of the Semmelweis University in Budapest. We wish you good health, prosperity and success. See you soon.
Management, Employees and Students of the „Step by Step” School Complex in Zamość

 

FILM

https://fb.watch/52iLlBJzE0/

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl