Zuchy z 141.GZ „Słoneczne Promyki” odwiedziły naszą szkołę
Dziś zuchy z 141.GZ „Słoneczne Promyki” odwiedziły naszą szkołę. Oprócz cudownych życzeń, słodkości i prezentów przyniosły światełko betlejemskie. „Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak brzmią słowa harcerskiej pieśni.
Do zobaczenia za rok.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl