Zadanie pn. „Niepełnosprawny ale AKTYWNY!”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu na podstawie umowy nr MEiN/2022/DPI/2654 zawartej w dniu 20.10.2022r. realizuje zadanie pn. „Niepełnosprawny ale AKTYWNY!” w ramach Programu Wsparcia Edukacji moduł nr 3 – „Edukacja poprzez sport” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki.

Finansowanie

Kwota dotacji celowej otrzymanej na zadanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki wynosi 20 000,00 zł.  

Wkład własny Stowarzyszenia – 2 230,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi łącznie 22 230,00 zł.

Termin realizacji

Projekt jest realizowany w okresie od 20.10-31.12.2022r. w ramach lekcji pokazowych i warsztatów Frame Runningu oraz Boccia. Projekt obejmuje organizację i przeprowadzenie zawodów sportowych dla osób z niepełnosprawnościami z terenu województwa lubelskiego pn. „Mistrzostwa Miasta Zamość w Boccia i Frame Runningu”.

Cel

Celem głównym projektu jest udostępnienie i prezentowanie oraz włączenie osób z niepełnosprawnością do życia społecznego poprzez poznanie nowych dyscyplin sportowych umożliwiających tym osobom osiąganie sukcesów i aktywizację sportową. Projekt ma na celu również nawiązanie nowych relacji z rówieśnikami z różnych szkół w obrębie województwa lubelskiego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
ADRES
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
TELEFON
84 639 90 31
E-mail
szkola@spdn.pl