Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Romana Jędrusiny
Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi Romana Jędrusiny. Żegnamy oddanego pedagoga, nauczyciela geografii i wychowania fizycznego.

Człowieka z pasją i wielkim sercem.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona dn.19 listopada o godz. 13 w Pukarzowie.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl