Wycieczka do pasieki Ulik do Mokregolipia
Dzisiaj wyruszyliśmy do pasieki Ulik do Mokregolipia. Dowiedzieliśmy się sporo na temat życia pszczół. Poznaliśmy proces powstawania miodu. Zostaliśmy poinstruowani jak należy zachować się podczas użądlenia przez pszczołę. Najważniejsze, że mogliśmy mieć czas na integrację oraz wzbogacenie wiedzy w wyjątkowej majowej przyrodniczej aurze. Było wspaniale. Zobaczcie sami.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl