Wiem jak się zachować. Pierwsza pomoc w przedszkolu
Dziś przedszkolaki z grupy Misie kontynuowały zajęcia z cyklu zajęć „Wiem jak się zachować. Pierwsza pomoc w przedszkolu”. Tematem przewodnim były pojazdy uprzywilejowane. Możemy powiedzieć, że po takich zajęciach przedszkolaki wiedzą jak zareagować w sytuacjach zagrażających życiu. Zobaczcie fotorelację.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl