Terapia ręki dla każdego

Grupy przedszkolne „Gumisie” i „Tygryski” zrealizowały w ramach projektu „Terapia ręki dla każdego” ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe i koordynację wzrokowo-ruchową.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl