1. 12.09. 2019 r. godz. 15.00 ***
  2. 29.01. 2020 r. godz. 15.00 ***
  3. 24.06.2020 r.godz. 15.00 ***

*** wcześniej odbędą się zebrania z zespołami terapeutycznymi
w poszczególnych oddziałach – konkretną godzinę ustalą wychowawcy/liderzy zespołów terapeutycznych