• Terminy wystawiania projektów ocen za I semestr i na koniec roku:

20.12.2019 r.

7.06.2020 r.

  • Terminy powiadamiania uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie za semestr i rok szkolny, w tym o ocenie niedostatecznej:

20.12.2019 r.

7.06.2020 r.

  • Terminy wystawiania ocen za I semestr i na koniec roku:

3.01.2020 r.

15.06.2020 r.