Spotkanie użytkowników AAC
W ramach podsumowania Międzynarodowego Miesiąca AAC w naszej szkole zorganizowaliśmy spotkanie użytkowników AAC i ich kolegów i koleżanek. Jednocześnie rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań „Wędrując z AAC … „. Zwiedziliśmy Polskę, rozmawialiśmy o miastach i innych pięknych zakątkach naszej Ojczyzny. Każda grupa miała także za zadanie przygotować smaczną i zdrową przekąskę z użyciem polskich produktów oraz opowiedzieć o niej i tym samym zachęcić innych do spróbowania.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl