Rozpoczynamy zbiórkę karmy
Rozpoczynamy zbiórkę karmy i akcesoriów dla czworonogów
ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu.
Zima tuż, tuż… nie bądźmy obojętni pomagajmy!🐶🦊

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl