Odszedł do domu Pana Jacenty Pietraś
Bardzo smutna wiadomość… Dzisiaj rano odszedł do domu Pana Jacenty Pietraś. Wybitny pedagog, plastyk i wychowawca dzieci i młodzieży . Wspaniały Człowiek, doskonały Kolega, Mężczyzna z olbrzymią klasą. Niech dobry Bóg otoczy Go płaszczem miłosierdzia i miłości. Będzie nam wszystkim bardzo Cię brakować, drogi Jacenty. Proszę Was wszystkich o modlitwę… Ogromne wyrazy współczucia dla Rodziny, z którą łączymy się w bólu

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl