Międzynarodowy Dzień Ziemi
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, w kwietniu realizowaliśmy w naszej szkole ekologiczny projekt edukacyjny „Ekologia-sposób na życie – II edycja”. Celem projektu było kształtowanie wśród wychowanków i uczniów postawy szacunku dla przyrody, rozwijanie umiejętności prowadzenia ekologicznego życia na co dzień, mobilizowanie do podejmowania działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu, pogłębianie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia pojęcia recyklingu. Podczas realizacji przedsięwzięcia uczniowie mieli również okazję rozwijać swoją kreatywność i jak można zobaczyć na fotorelacji pomysłów im nie brakowało. Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektu.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu
ADRES
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość
TELEFON
84 639 90 31
E-mail
szkola@spdn.pl