Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka
18 stycznia, na pamiątkę urodzin Alana Alexandra Milne’a, autora znanych na całym świecie książek dla dzieci „Kubuś Puchatek” oraz „Chatka Puchatka”, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka. Z tej okazji spotkaliśmy się dzisiaj z Kubusiem i jego przyjaciółmi ze Stumilowego Lasu.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl