Laboratoria Przyszłości
W naszej szkole bierzemy udział w inicjatywie edukacyjnej Laboratoria Przyszłości, realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Korzystanie ze sprzętów zakupionych w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości umożliwia stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie korzystają z zakupionego sprzętu podczas zajęć, min. z:

– drukarki 3D z akcesoriami

– aparatu fotograficznego z akcesoriami

– długopisów 3D

– klocków Kobro

I innych.

Zobaczcie jak wygląda to w naszej szkole:

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl