Konkurs plastyczny pt. „Pejzaż zimowy widziany z okna”
Wczoraj komisja konkursowa stanęła przed trudnym zadaniem rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. „Pejzaż zimowy widziany z okna”. Jak widać na załączonych zdjęciach, każda praca jest oryginalna i wyjątkowa. Po burzliwych obradach komisja wyłoniła najciekawsze i najbardziej samodzielne prace. Na I miejscu uplasowali się Marek B. i Emilia S, II miejsce zajęła Zofia P, zaś na III miejscu znalazły się Iza S i Łucja R. z grupy ” Odkrywcy” oraz Julia T. i Kinga R. ze „Smerfów”. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu wspaniałych pomysłów i wykonania tak pięknych prac.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl