Komunikat

Szanowni Rodzice i Pracownicy Przedszkola.

Tak jak pisałam, 11 maja wznawiamy działalność Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem”.
Zapewniamy pełny reżim sanitarny, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ. Dokładne informacje znają Państwo tu: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli.

Od dzisiaj będą się z Państwem kontaktować Liderzy zespołów terapeutycznych oraz Lider Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Bardzo proszę poważnie potraktować moją prośbę i do dnia 6 maja (środa) przekazać Państwa decyzję o tym, czy dziecko będzie korzystać z zajęć. Od tego zależy m.in. organizacja transportu, zapewnienie obecności opiekunów transportu, zamówienie cateringu.

Pracownicy zespołów terapeutycznych mają obowiązek stawić się w pracy. Dotyczy to również psychologów i osób, które są w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Odbywać się będą tylko jedne zajęcia wybrane przez Rodzica dziecka objętego wwr.

Natomiast zajęcia w grupach przedszkolnych będą się odbywać zgodnie z planem opracowanym w zależności od liczby dzieci, ale w mniejszych grupach.

 

Licząc na Państwa odpowiedzialną współpracę, łączę wyrazy szacunku.
Małgorzata Jagoda

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.