Kalendarz 2021

Prezentujemy kalendarz, w którym poza wybitnymi dziełami sztuki malarskiej znalazły się zdjęcia naszych Wychowanków i Uczniów, przedstawione w formie żywych obrazów.

Osoby, które wesprą Stowarzyszenie otrzymają od nas kalendarz w podziękowaniu za okazaną pomoc.

Co miesiąc będziemy publikować jedną stronę kalendarza.

 

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl