Dzień Pluszowego Misia
Dzisiaj w przedszkolu świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Dzieci podczas spotkania zaprezentowały swoje misie oraz bawiły się wspólnie przy muzyce. Zapoznały się także z historią pluszowego misia, słuchały misiowych wierszyków oraz rozwiązywały zagadki o misiach znanych z bajek. Miś przygotował dla wszystkich uczestników imprezki dyplomy i drobne upominki.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl