Certyfikat za udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY”.

Miło nam oznajmić, że nasza szkoła otrzymała certyfikat za udział w Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej pod hasłem „ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY”. Przypomnijmy, że przystąpiliśmy do niego z okazji akcji Sprzątanie Świata 2020. Gorąco dziękujemy za zaangażowanie wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Cieszymy się, że takimi drobnymi, nie wymagającymi większego wysiłku działaniami, możemy dbać o nasz wspólny Dom – Ziemię.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl