7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia wszystkim pracownikom NZOZ Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu oraz Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” reprezentującym zawody medyczne i paramedyczne: lekarzom, pielęgniarkom, fizjoterapeutom, psychologom i logopedom, Paniom rejestratorkom, składam wyrazy głębokiego uznania za pełną oddania
i zaangażowania pracę w obecnym, szczególnie trudnym czasie pandemii.
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowia, dalszych sukcesów w pracy zawodowej, satysfakcji, sił do codziennej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Małgorzata Jagoda

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl