„30 historii na 30-lecie PFRON”

30 historii na 30-lecie PFRON”
Odpowiadając na akcję „30 historii na 30-lecie #PFRON” prezentujemy filmik pt.: Podróż z PFRON-em przez 30 lat „krok za krokiem” przedstawiający ogrom wsparcia jakie otrzymało Stowarzyszenie „Krok za krokiem” w Zamościu od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie przez 30 lat swojej pracy podjęło wiele inicjatyw społecznych, zarówno tych lokalnych, jak i ogólnopolskich, które były i są ważne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.
Realizowanie wielu naszych działań nie było by możliwe gdyby nie wsparcie PFRON. Serdecznie dziękujemy za tak owocną 30-letnią współpracę. Mamy nadzieję, że przygotowany materiał przyniesie wiele radości.

Różnym krokiem, ale jedną drogą

/Gradu diverso, via una/

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem” w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków /uczniów oraz ich rodzin.

O NAS

Zespół Niepublicznych
Szkół Specjalnych
„Krok za krokiem”
w Zamościu

ADRES

ul. Peowiaków 6a,
22-400 Zamość

TELEFON

84 639 90 31

E-mail

szkola@spdn.pl