Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

O Zespole Szkół

       Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

 
 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu,
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem” w Zamościu,
  3. Niepubliczne Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu,
  4. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy „Krok za krokiem” w Zamościu.

Wpisu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano dnia 7 czerwca 2011 r. odpowiednio pod numerami: Nr 13/2011, Nr 14/2011, Nr 15/2011.

Szkoły otrzymały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie , a Prezydent Masta Zamość decyzją  z dnia 7 czerwca2011 r. nadał z dniem rozpoczęcia działalności każdej z tych szkół uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoły  są  placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:

1. pisemny wniosek rodziców (wzory podań)

2. pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej w składzie: Dyrektor Szkoły, lekarz rehabilitacji medycznej, koordynator Nauczania Kierowanego, 

3. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

4. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

5. zawarcie umowy pomiędzy Szkołą reprezentowaną przez Dyrektora a rodzicami dotyczącej zasad współpracy w zakresie zintegrowanego wsparcia edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznego.

 

Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/szkola/domains/szkola.spdn.pl/public_html/templates/ca_cloudbase2_j17/index.php on line 165 Warning: file(http://www.escmba.com/201803/20180312.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/szkola/domains/szkola.spdn.pl/public_html/templates/ca_cloudbase2_j17/index.php on line 165