Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

O Zespole Szkół

       Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem” w Zamościu

 

 
 

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

  1. Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Krok za krokiem” w Zamościu,
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Krok za krokiem” w Zamościu,
  3. Niepubliczne Gimnazjum „Krok za krokiem” w Zamościu,
  4. Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do pracy „Krok za krokiem” w Zamościu.

Wpisu do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano dnia 7 czerwca 2011 r. odpowiednio pod numerami: Nr 13/2011, Nr 14/2011, Nr 15/2011.

Szkoły otrzymały pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie , a Prezydent Masta Zamość decyzją  z dnia 7 czerwca2011 r. nadał z dniem rozpoczęcia działalności każdej z tych szkół uprawnienia szkoły publicznej.

Szkoły  są  placówkami kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:

1. pisemny wniosek rodziców (wzory podań)

2. pozytywna opinia komisji kwalifikacyjnej w składzie: Dyrektor Szkoły, lekarz rehabilitacji medycznej, koordynator Nauczania Kierowanego, 

3. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

4. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia,

5. zawarcie umowy pomiędzy Szkołą reprezentowaną przez Dyrektora a rodzicami dotyczącej zasad współpracy w zakresie zintegrowanego wsparcia edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznego.

 

scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher