Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

Dyrekcja Zespołu Szkół

Dyrektor: Małgorzata Jagoda

Wicedyrektor: Agnieszka Pilch

Koordynator Nauczania Kierowanego: Piotr Paul

Sekretarz Szkoły: Monika Tadra

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
"Krok za krokiem" w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.