Od września 2019r. w Zespole Szkół „Krok za krokiem” w każdą środę działa Punkt Konsultacyjny. Należy umówić się telefonicznie pod nr. 607100646.
Celem APK jest dobranie odpowiedniego systemu porozumiewania się, sprzętu i pomocy wspierających komunikację.
APK skierowany jest głównie do rodzin osób z poważnymi problemami
w porozumiewaniu się, terapeutów i nauczycieli.
W APK swoją pomocą, wsparciem i wieloletnim doświadczeniem służą terapeuci pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą porozumiewającymi się z pomocą AAC (alternatywnych i wspomagających metod komunikacji).
Zapraszamy i zachęcamy do współpracy.