Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych

„Krok za krokiem”

w Zamościu

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
ZESPOŁU NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ SPECJALNYCH „Krok za krokiem”
w ZAMOŚCIU

 

wersja do pobrania

Jeżeli masz problem z otworzeniem druków pobierz i zainstaluj Adobe Reader

Różnym krokiem, ale jedną drogą.

/Gradu diverso, via una./

Misją Zespołu
Niepublicznych Szkół Specjalnych
"Krok za krokiem" w Zamościu
jest zintegrowana edukacja i rehabilitacja oraz wsparcie społeczne wychowanków / uczniów oraz ich rodzin.