Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

Cele i zadania Zespołu Szkół

Cele i zadania Zespołu Szkół

 

1.  Cele i zadania Zespołu Szkół wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz z założeń systemu Nauczania Kierowanego, podstawy programowej kształcenia ogólnego, szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktycznego, które uwzględniają optymalne warunki rozwoju psychomotorycznego  ucznia, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.  Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro dziecka.

3.  Do głównych celów działalności Szkoły zalicza się:

3.1. tworzenie warunków do osiągnięcia ortofunkcji w każdej sferze rozwoju – możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie,

3.2. przygotowanie uczniów do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) i aktywnego dorosłego życia,

3.3. utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w każdej ze sfer rozwoju.

3.4.  współtworzenie z uczniami i rodzicami indywidualnego planu na życie.

Wiodącą metodą edukacyjno-rehabilitacyjną jest system Nauczania Kierowanego, tzn.  system zintegrowanych oddziaływań edukacyjno-rehabilitacyjno-społecznych wobec ucznia niepełnosprawnego i jego rodziny oparty na metodzie Pető.

 

Szkoła realizuje:

  1. zadania w zakresie kształcenia,
  2. zadania w zakresie wychowania,
  3. zadania w zakresie rehabilitacji i terapii (w ścisłej współpracy z NZOZ Ośrodkiem Rehabilitacyjn-Terapeutycznym dla Dzieci Niepełnosprawnych),
  4. zadania w zakresie opieki pomocy uczniom i wsparcia ich rodzin.

scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher