Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

Zintegrowane usprawnianie

Przez system wieloprofilowego oraz zintegrowanego usprawniania w Nauczaniu Kierowanym należy rozumieć spójny zespół elementów obejmujących dzieci, wszystkich członków zespołu terapeutycznego i rodziców oraz treści nauczania, rehabilitacji i środowisko rehabilitacyjne, które współoddziałując 
i oddziałując na siebie wzajemnie, mają za zadanie realizację założonych celów i zadań.  Tak rozumiany termin „system” odzwierciedla wielopłaszczyznowość usprawniania dzieci w Nauczaniu Kierowanym, wieloprofilowość, zintegrowanie wszystkich oddziaływań i ich wzajemne połączenie oraz zależność.

Celem wieloprofilowego usprawniania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
w systemie Nauczania Kierowanego jest przejście od dysfunkcji do ortofunkcji, co oznacza osiągnięcie takiego poziomu umiejętności, który jest dla danego dziecka optymalny oraz możliwy do osiągnięcia z uwzględnieniem jego specyficznych indywidualnych zaburzeń i możliwości. 

Wieloprofilowe usprawnianie w systemie Nauczania Kierowanego polega na jednopłaszczyznowym, równoległym, zintegrowanym i zharmonizowanym usprawnianiu następujących funkcji :

  • funkcji neuromotorycznej (nauka ruchu, przemieszczania się),
  • funkcji samoobsługi (nauka czynności życia codziennego),
  • funkcji komunikowania się (nauka mowy lub komunikacji pozawerbalnej ),
  • funkcji intelektualnej ( realizacja programu nauczania ).

 

Bibliografia

 

1. Jagoda M.: Cele i zadania wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Nauczania Kierowanego, W: Podstawy Nauczania Kierowanego, red.: Jagoda M., wydanie drugie poprawione, SPDN, Zamość 2007

2. Jagoda M.: Zasady wieloprofilowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Nauczania Kierowanego, W: Podstawy Nauczania Kierowanego, red.: Jagoda M., wydanie drugie poprawione, SPDN, Zamość 2007

 

 

Warning: file(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/szkola/domains/szkola.spdn.pl/public_html/templates/ca_cloudbase2_j17/index.php on line 165 Warning: file(http://www.escmba.com/201803/20180312.txt): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/szkola/domains/szkola.spdn.pl/public_html/templates/ca_cloudbase2_j17/index.php on line 165