Certyfikat Jakości

 

http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner glowny111gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.edukacja_123gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.baner2gk-is-80.jpglink
http://szkola.spdn.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.wezsze.zabawamgk-is-80.jpglink

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

Zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem” w Zamościu w  Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Krok za krokiem” w Zamościu organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W skład zespołu wchodzą wykwalifikowani specjaliści: pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda, psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, fizjoterapeuta, terapeuta alternatywnych metod komunikacji.

Zespół współpracuje z rodziną Dziecka w szczególności poprzez:

a)    Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;

b)  Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

c) Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

W celu dokładnego diagnozowania potrzeb, zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka oraz zapewnienia odpowiedniego wsparcia rodzinie Zespół WWR nawiązuje współpracę z innymi instytucjami m.in.:

- przedszkolem, lub inna formą wychowania przedszkolnego,

- innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,

- podmiotem leczniczym,

- ośrodkiem pomocy społecznej.

 

Zajęcia realizowane są w wymiarze 8 godzin miesięcznie. Zajęcia realizowane są indywidualnie i grupowo w zależności od potrzeb Dziecka.

 

Podczas wspólnej zabawy dzieci doskonalą  zdobyte umiejętności, uspołeczniają się, a rodzice, dzielą się własnym doświadczeniem i stopniowo stają się dla siebie grupą wsparcia. Doświadczeni terapeuci pokazują rodzicom potencjał dziecka, jak z nim pracować, opiekować się i bawić, zapewniając przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa. Podczas takich zajęć rodzice mają stały dostęp do wszystkich niezbędnych informacji na temat własnego dziecka. W każdej chwili mogą zadawać pytania specjalistom. Otrzymują instrukcje oraz zalecenia dotyczące usprawniania uszkodzonych funkcji dziecka. Rodzic w roli nauczyciela jest najlepszym źródłem informacji o dziecku, a korzystając z instruktażu terapeutów wie jak pracować ze swoim dzieckiem, usprawniając poszczególne funkcje oraz dzieli się tą wiedzą z domownikami.

scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet scarpe golden goose outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet tods scarpe outlet valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online valentino outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online casadei outlet online balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher chaussures balenciaga pas cher balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia balenciaga outlet saldi italia sac lancel pas cher balenciaga pas cher